OPPDRAGELSE TIL FRIHET

 

 

Velkommen til barnehagestevnet

23 – 24 Mars 2017

Med temaet «oppdragelse til frihet» griper vi ett av våre uttalte mål i steinerbarnehagene og -skolene: vi skal oppdra barn til å bli frie voksne.

 Vi skal fordype oss i dette målet med bakteppet hvordan utføre vårt mandat innenfor de rammene som finnes i samfunnet. Vi trenger en sterkere bevissthet i vårt barnehagemiljø om samfunnsmandatet barnehagene har, og om hvilke føringer som legges for utøvelsen av vår jobb i barnehagene.

Les Mer

 

Seminargrupper

Vi har tre ulike seminargrupper. Tema og innhold er tilpasset stillingen man har i barnehagen, innholdet er spesifisert ved gruppene.

Klikk på de forskjellige for mer informasjon.

 

 • Vi skal se på teamarbeid og på assistentens rolle i barnehagen. Voksenrollen i dagliglivet i barnehagen og litt om forbilde og etterlikning. Og hvordan kan assistenten bidra til at kravene i rammeplanen innfris?

  Juristen fra PBL orioenterer om lovverk vi er underlagt i jobben vår, som bl a taushetsplikt.

  Gruppen er ved Grete Gulbrandsen

 • Pedagogene skal jobbe med den nye rammeplanen. Vi deles inn i grupper og jobber med hvordan vi steinerpedagoger kan innfri  kravene i rammeplanen uten å kompromisse pedagogisk. Resultatene av dette arbeidet vil danne grunnlaget for utarbeidelsen av ny pedagogisk plan for steinerbarnehager. Det er viktig at alle deltakere i denne gruppen forbereder seg grundig på forhånd så dette grunnlaget blir så bredt som mulig. På denne måten vil den nye pedagogiske planen være laget av de samme fagpersonene som faktisk skal bruke den i det daglige.

  Innledning og ledelse ved Frode Thorjussen.

  I tillegg kommer det en jurist fra PBL og orienterer om lovverk vi er underlagt i arbeidet vårt og som vi derfor må kjenne godt.

 • Å lede en steinerbarnehage betyr å være bedriftsleder. Det er arbeidsgiveransvar og personalpolitikk. Juristen fra PBL vil orientere om lovverk rundt ansettelser og oppsigelser, taushetsplikt og rettigheter og plikter for arbeidsgiver og arbeidstaker.

  Marit Sjøsæter fra Oslo kommune kommer og forteller om tilsyn i forhold til Barnehageloven og om samarbeid mellom barnehager og tilsynsmyndigheter. Alle deltakere på denne gruppen oppfordres til å sende inn problemstillinger som ønskes belyst av juristen. Innspill kan sendes til post@mikaelgaarden.no

 
 VIKTIGE ADRESSER:

OSLO KONGRESSENTER
Youngs gate 11, 0181 Oslo

ANKER HOTEL
Storgata 55, 0182 Oslo

MÅNEFISKEN
Sagveien 23B, 0459 Oslo

Se eksternt kart